Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

1. Εισαγωγή

Η εταιρεία μας “URBANGREEN E.E.” δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ασφάλεια και σέβεται το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητάς σας.

Με την παρούσα πολιτική της η “URBANGREEN E.E.” η οποία εδρεύει στο Ηράκλειο Αττικής, στην οδό Μάρκου Μπότσαρη, αριθμός 11, (εφεξής UrbanGreen),  καθορίζει και γνωστοποιεί τους όρους με τους οποίους συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία αυτή συλλέγει όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε τους δικτυακούς τόπους της και τις κινητές εφαρμογές της, καθώς και όταν συναλλάσσεστε με τους υπαλλήλους της στα φυσικά της καταστήματα, τηλεφωνικά ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει, επίσης, τον τρόπο χρήσης, κοινοποίησης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας, τις επιλογές που διαθέτετε αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, καθώς και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας είναι σύμφωνη με τους όρους που απορρέουν από τον Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016, τον  Ν. 4624/2019 και κάθε άλλη σχετική εφαρμοστέα νομοθεσία.

Η παρούσα Πολιτική επικαιροποιείται ανά διαστήματα και μπορεί να τροποποιηθεί οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, πάντα εντός του εκάστοτε ισχύοντος νομικού πλαισίου και σύμφωνα με τυχόν μεταβολές στην κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σας προτείνουμε λοιπόν να ελέγχετε την παρούσα Πολιτική ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να ενημερώνεστε για τις τυχόν αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί.

Για απορίες σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, αλλά και κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας info@urbangreen.gr.

 

2. Τι είναι τα Προσωπικά Δεδομένα;

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», αναφέρεται σε κάθε πληροφορία η οποία αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, δηλαδή σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητά σας, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».


3. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Ως «επεξεργασία προσωπικών δεδομένων» ορίζεται η κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή.

Η UrbanGreen δεν θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, η UrbanGreen διατηρεί το δικαίωμα, σε εξαιρετικές περιπτώσεις να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας στοιχεία στο μέτρο που επιτρέπεται ή απαιτείται από το νόμο, ή/ και από δικαστικές αποφάσεις ή/και εισαγγελικές παραγγελίες/διατάξεις


4. Είναι υποχρεωτική η παραχώρηση των Προσωπικών Δεδομένων σας;

Η παραχώρηση των Δεδομένων στην Εταιρία μπορεί να είναι απαραίτητη για να επιτευχθούν οι σκοποί που προσδιορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή να είναι προαιρετική.

Η υποχρεωτική ή προαιρετική φύση της παραχώρησης Δεδομένων επισημαίνεται με έναν αστερίσκο (*) δίπλα στα προσωπικά δεδομένα υποχρεωτικού χαρακτήρα.

Εάν αρνηθείτε να παραχωρήσετε τα στοιχεία που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά στους Δικτυακούς Τόπους, θα είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο βασικός σκοπός για τον οποίο συλλέγονται τα συγκεκριμένα Δεδομένα, και μπορεί, για παράδειγμα, να καταστεί αδύνατη για την UrbanGreen η εκπλήρωση της σύμβασης πώλησης, η επικοινωνία ή η παροχή των άλλων υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία μας.

Η παραχώρηση επιπρόσθετων Δεδομένων στην UrbanGreen, πέραν εκείνων που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά, είναι προαιρετική και δεν επιφέρει συνέπειες σχετικά με τους κύριους σκοπούς της συλλογής Δεδομένων, αφού η παραχώρησή τους χρησιμεύει αποκλειστικά στη βελτιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων από εμάς υπηρεσιών.


5. Ποια Προσωπικά Δεδομένα σας συλλέγουμε;

Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Προσωπικά Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται. Αυτά τα Δεδομένα περιλαμβάνουν τα εξής:

α. Δεδομένα που μας παρέχετε κατά την εγγραφή σας και τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη στους Διαδικτυακούς Τόπους ή στις εφαρμογές της UrbanGreen, μέσω του διαδικτύου ή του κινητού σας ή μέσω της προσωπικής σας επαφής με τους υπαλλήλους μας, και συγκεκριμένα δεδομένα όπως ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)*, όνομα, επίθετο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και κωδικό πρόσβασης/login password (εφόσον έχετε δημιουργήσει λογαριασμό σε εφαρμογή της εταιρείας μας).

β. Δεδομένα και πληροφορίες που μας παρέχετε μέσα από τις μεταξύ μας συναλλαγές (αγορές, παραγγελίες κ.λπ.) και τη μεταξύ μας επικοινωνία (μέσω των φυσικών καταστημάτων, του διαδικτυακού μας τόπου, των πωλητών μας, του τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω οποιουδήποτε άλλου τρόπου/μέσου).

γ. Δεδομένα που αφορούν στον τρόπο πληρωμής για τις συναλλαγές που πραγματοποιείτε μαζί μας.

δ. Δεδομένα που μας παρέχετε όταν κάνετε εγγραφή σε newsletter μας.

ε. Δεδομένα για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που κατά προτίμηση επιλέγετε συνήθως, προκειμένου να σας προτείνουμε προϊόντα και υπηρεσίες του ενδιαφέροντός σας και να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την εμπειρία αγορών σας μαζί μας. Φυσικά, έχετε πάντα την επιλογή να μην μοιράζεστε τέτοια στοιχεία μαζί μας.

στ. Δεδομένα και πληροφορίες που μας παρέχετε κατά την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων που σας χορηγούνται από την εταιρεία μας, με σκοπό την ενημέρωσή μας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του ενδιαφέροντός σας, ώστε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την εμπειρία αγορών σας μαζί μας. Φυσικά, έχετε πάντα την επιλογή να μην μοιράζεστε τέτοια στοιχεία μαζί μας.

ζ. Πληροφορίες που συλλέγονται από τη χρήση cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

η. Μηνύματα μέσω φόρμας επικοινωνίας. Μπορείτε να υποβάλετε το μήνυμα σας στην UrbanGreen είτε μέσω της γενικής φόρμας επικοινωνίας είτε σε ειδικά διαμορφωμένες φόρμες επικοινωνίας που βρίσκονται στις ιστοσελίδες των υπηρεσιών ή / και των προϊόντων. Υποβάλλοντας το μήνυμά σας μέσω οποιασδήποτε φόρμας επικοινωνίας προς την UrbanGreen, αποδέχεστε τους παρόντες όρους αναφορικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων (ονοματεπώνυμο και e-mail) εκ μέρους της UrbanGreen. Η UrbanGreen δεσμεύεται να μη χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για σκοπούς εμπορικής προώθησης ούτε να τα μεταβιβάζει σε τρίτα μέρη.

θ. Το όνομα χρήστη του κοινωνικού μέσου δικτύωσής σας, εάν αλληλεπιδράτε μαζί μας μέσω αυτών των καναλιών, για να μας βοηθήσετε να απαντήσουμε στα σχόλια ή τις ερωτήσεις σας.

 

6. Ποιοι οι σκοποί επεξεργασίας και τρόπος χρήσης των δεδομένων σας;

Η UrbanGreen χρησιμοποιεί, κατά περίπτωση, τα δεδομένα σας προκειμένου:

α. Να ολοκληρώσουμε τις παραγγελίες προϊόντων και υπηρεσιών: Η UrbanGreen επεξεργάζεται τα δεδομένα σας προκειμένου να εκπληρώσει τη συμβατική της σχέση, να διεκπεραιώσει την παραγγελία προϊόντων ή/και υπηρεσιών, να παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, να συμμορφωθεί με νομικές υποχρεώσεις, να αντικρούσει, εγείρει ή ασκήσει νομικές απαιτήσεις. Εάν δεν συλλέξουμε τα δεδομένα σας κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, δεν θα μπορέσουμε να επεξεργαστούμε την παραγγελία σας και ανταποκριθούμε στις συμβατικές και νομικές μας υποχρεώσεις. Επισημαίνουμε ότι ενδέχεται να χρειαστεί να μεταβιβαστούν τα δεδομένα σας σε τρίτους για την παράδοση του προϊόντος ή της υπηρεσίας που έχετε παραγγείλει.

Επιπλέον, μπορούμε να διατηρούμε τα Δεδομένα σας για εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις.

β. Για τη δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη: Η UrbanGreen επεξεργάζεται Δεδομένα σας προκειμένου να σας παρέχει τις λειτουργίες λογαριασμού (εφόσον κάνετε εγγραφή σε εφαρμογή της εταιρείας μας) και να διευκολυνθεί η σύναψη αγοράς ή/και υπηρεσιών.

γ.  Για την επικοινωνία: Η UrbanGreen χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας για να απαντήσει στα αιτήματα και ερωτήματα που υποβάλλετε, ή/ και σε τυχόν παράπονα. Οι πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί μας, μας δίνουν τη δυνατότητα να διαχειριστούμε τα αιτήματά σας και να απαντήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μπορούμε επίσης να διατηρούμε ένα αρχείο απαντήσεών σας σε ερωτηματολόγια που σας χορηγεί η εταιρεία μας, ώστε να ανταποκρινόμαστε καλύτερα σε οποιαδήποτε συμβατική μας υποχρέωση ή/και μελλοντική επικοινωνία.

δ. Για την αποστολή σε εσάς ενημερωτικού δελτίου (newsletter): Με τη συγκατάθεσή σας θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, τις προτιμήσεις και τα στοιχεία των συναλλαγών σας για να σας ενημερώνουμε μέσω e-mail, διαδικτύου, τηλεφώνου ή/και δια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τα σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων εξατομικευμένων/ προσωποποιημένων προσφορών κ.λπ. Φυσικά, έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή αυτή οποιαδήποτε στιγμή.

ε. Για την ανάπτυξη και τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών που σας παρέχουμε. Γιατί θέλουμε να σας προσφέρουμε προσφορές και προτάσεις που είναι πιο σχετικές με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας.

στ. Για να εξασφαλίσουμε ότι θα σας εμφανίζεται πάντα το πιο ενδιαφέρον περιεχόμενο στους Διαδικτυακούς Τόπους ή στις εφαρμογές μας, θα χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα που μας έχετε παράσχει δίνοντάς μας τη συγκατάθεσή σας για την τοποθέτηση cookies στη συσκευή σας.

ζ. Για να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις προς εσάς ή για την εφαρμογή διατάξεων νόμου ή σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.

η. Για να σας στέλνουμε επικοινωνίες που απαιτούνται από το νόμο ή που είναι απαραίτητες για να σας ενημερώσουμε για τις αλλαγές στις υπηρεσίες που σας παρέχουμε. Για παράδειγμα, ενημερώσεις σχετικά με τις ειδοποιήσεις απορρήτου και τις νομικά απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τις παραγγελίες σας. Αυτά τα μηνύματα δεν θα περιλαμβάνουν διαφημιστικό περιεχόμενο και δεν θα απαιτούν προηγούμενη συγκατάθεση όταν αποστέλλονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή με μήνυμα κειμένου (SMS). Εάν δεν χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς αυτούς, δεν μπορούμε να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις.

Σύνδεσμοι (links) με άλλες ιστοσελίδες

α. Ο διαδικτυακός ιστότοπος της UrbanGreen, προκειμένου για τη διευκόλυνση και την εξυπηρέτησή σας, μπορεί να παρέχει μεταξύ άλλων σύνδεση μέσω «συνδέσμων» hyperlinks ή διαφημιστικών banners, με ιστοσελίδες και δικτυακούς τόπους τρίτων (λ.χ. LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram κ.α.), για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την πολιτική ασφάλειας, την πληρότητα και ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ή τους όρους χρήσης των, η UrbanGreen δεν μπορεί να εγγυηθεί, ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη. Η σύνδεση με αυτούς τους δικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη/επισκέπτη. Οι ως άνω τρίτοι, πάροχοι των εν λόγω δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων, έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) και αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας η οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Κατά συνέπεια, οι Επισκέπτες/ Χρήστες υποχρεούνται να απευθύνονται απευθείας στους ανωτέρω τρίτους παρόχους, για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή χρήση των δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων τους. Για οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα ανακύψει κατά την επίσκεψη των εν λόγω ιστοσελίδων, αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε διαχειριστής/ιδιοκτήτης του website αυτού.

β. Παρά το γεγονός ότι οι Επισκέπτες/ Χρήστες του παρόντος δικτυακού ιστότοπου αποδέχονται ότι η Εταιρεία ούτε υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγξει την ασφάλεια και το περιεχόμενο τόσο των δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων όσο και των υπηρεσιών τρίτων, στις οποίες παρέχει πρόσβαση, εντούτοις δικαιούται οποτεδήποτε να αφαιρεί, να τροποποιεί ή να διακόπτει οποιαδήποτε υπηρεσία τρίτου ή σύνδεση με δικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες τρίτου, εάν κατά την κρίση της απειλείται ή παραβιάζεται ο νόμος ή οι παρόντες Όροι.

 

7. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας;

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία από τους εξουσιοδοτημένους ανά υπηρεσία υπαλλήλους της UrbanGreen, για τους σκοπούς και μόνο της παροχής της εκάστοτε υπηρεσίας. Η επεξεργασία των προσωπικών σας Δεδομένων μπορεί να  λάβει χώρα και μέσω συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών από τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της εταιρείας μας. Διαβιβάζονται δε, μόνο σε εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη που δεσμεύονται στην τήρηση εμπιστευτικότητας και προστασίας των Δεδομένων σας, όταν αυτά απαιτείται να έχουν πρόσβαση στο πλαίσιο παροχής των εν λόγω υπηρεσιών.

Η UrbanGreen χρησιμοποιεί τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από τυχαία ή σκόπιμη παραποίηση, απώλεια, καταστροφή ή πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Τα μέτρα ασφαλείας μας αναθεωρούνται συνεχώς σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις

Η UrbanGreen δεσμεύεται ότι δεν θα εμπορευθεί τα προσωπικά σας δεδομένα διαθέτοντάς τα προς πώληση/ενοικίαση δίνοντάς τα/ μεταφέροντας /δημοσιοποιώντας ή κοινοποιώντας τα σε τρίτους ή να τα χρησιμοποιήσει με άλλον τρόπο και για άλλους σκοπούς που δύνανται να διακινδυνεύσουν την ιδιωτικότητα, τα δικαιώματα ή τις ελευθερίες σας, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο, δικαστική απόφαση/εντολή, διοικητική πράξη ή αν αποτελεί συμβατική υποχρέωση απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας της URBANGREEN και την πραγματοποίηση των λειτουργιών της.

 

8. Ποια η πολιτική που εφαρμόζουμε με τους τρίτους εκτελούντες την Επεξεργασία των Δεδομένων σας σύμφωνα με τα ανωτέρω;

α. Παρέχουμε μόνο τις πληροφορίες που χρειάζονται για την εκτέλεση των συγκεκριμένων υπηρεσιών τους.

β. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα Δεδομένα σας μόνο για τους ακριβείς σκοπούς που καθορίζουμε στη σύμβασή μας μαζί τους.

γ. Συνεργαζόμαστε στενά μαζί τους για να διασφαλίσουμε ότι το απόρρητό σας είναι σεβαστό και προστατεύεται ανά πάσα στιγμή.

δ. Αν σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες τους, οποιαδήποτε από τα δεδομένα που κατέχουν θα διαγραφούν ή θα καταστούν ανώνυμα.

 

9. Από ποιες αρχές διέπεται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την URBANGREEN;

Η UrbanGreen επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο θεμιτό και νόμιμο για σαφώς καθορισμένους σκοπούς. Τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργάζεται η UrbanGreen περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη των σκοπών αυτών, είναι ακριβή και επίκαιρα, τηρούνται για χρονικό διάστημα που καθορίζεται από τους σκοπούς της επεξεργασίας, προστατεύονται από επαρκή μέτρα ασφαλείας και δεν διαβιβάζονται σε χώρες που δεν εξασφαλίζουν ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας.

 

10. Για πόσο χρόνο τηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται από τη φύση της παρεχόμενης από την URBANGREEN υπηρεσίας που οι ίδιοι έχετε επιλέξει, για όσο χρόνο χρειάζεται για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται στην Παρούσα Πολιτική και επιπρόσθετα για όσο χρόνο απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Σας παραθέτουμε ακόμη, μερικά παραδείγματα διατήρησης των Δεδομένων Σας:

α. Παραγγελίες: Από την ολοκλήρωση μίας παραγγελίας, διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για πέντε (5) έτη, ώστε να μπορούμε να συμμορφωθούμε τις συμβατικές αλλά και τις νόμιμες υποχρεώσεις μας που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία.

β. Εγγυήσεις: Εάν η παραγγελία σας περιλάμβανε εγγύηση, τα προσωπικά σας Δεδομένα θα διατηρηθούν μέχρι το τέλος της περιόδου εγγύησης.

γ. Newsletter: Η δήλωση συγκατάθεσή σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) τηρείται για όσο χρόνο σας αποστέλλεται το newsletter από την εταιρεία μας και πάντως όχι περισσότερο από έξι μήνες από την διακοπή της αποστολής του.

 

11. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Α. Έχετε Δικαίωμα Πρόσβασης και Ενημέρωσης σε σχέση με τα Προσωπικά σας Δεδομένα:

Έχετε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να μας ρωτήσετε ποια είναι τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε, για τους σκοπούς της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, αν τα δίνουμε σε τρίτους και σε ποιους, για πόσο χρονικό διάστημα τα διατηρούμε, καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων (σε προσβάσιμο μορφότυπο) μετά από αίτησή σας προς την εταιρεία μας.

Β. Έχετε δικαίωμα Διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε την επικαιροποίηση, συμπλήρωση ή/ και διόρθωση των δεδομένων σας, υποβάλλοντας στην εταιρεία μας την σχετική αίτηση διόρθωσης (π.χ. διόρθωση ονόματος ή διόρθωση διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Γ. Έχετε Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας – Δικαίωμα Εναντίωσης- Ανάκληση Συγκατάθεσης:

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας από τα συστήματα της URBANGREEN, εφόσον δεν υπάρχει άλλη εκ του νόμου υποχρέωση διατήρησής τους.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία αυτή, ένα δεν υφίστανται άλλοι νόμιμοι λόγοι που να απαιτούν την επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων Σας, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης έχει μελλοντική ισχύ και συνεπώς δεν επιδρά στην νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην συγκατάθεση που υπήρχε πριν από την ανάκληση.

 

12. Πως μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;

Μπορείτε να ασκήσετε όλα τα ως άνω δικαιώματά σας υποβάλλοντας εγγράφως σχετική αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@urbangreen.gr με τίτλο «Προσωπικά Δεδομένα – Άσκηση Δικαιώματος» και εμείς θα το εξετάσουμε και θα σας απαντήσουμε εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.

H URBANGREEN καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα αιτήματά σας να απαντηθούν χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή τους. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Για την εν λόγω παράταση καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης θα ενημερώνεστε εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος από την URBANGREEN.

Κατ’ εξαίρεση:

αν επιθυμείτε τη διόρθωση των Δεδομένων σας στο λογαριασμό χρήστη σας, μπορείτε να συνδεθείτε σε αυτόν και να πραγματοποιήσετε οιανδήποτε διόρθωση/ μεταβολή χωρίς να απαιτείται η υποβολή Αιτήματος.

αν επιθυμείτε την ανάκληση της συγκατάθεσης σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) μπορείτε να την πραγματοποιείτε με την επιλογή του συνδέσμου «Για διαγραφή από τη «λίστα αποστολής newsletter» κάντε κλικ εδώ» που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε newsletter.

Έλεγχος ταυτοπροσωπίας

Για να προστατεύσουμε την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών σας, θα σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας προτού προχωρήσετε σε οποιοδήποτε αίτημα υποβάλετε με βάση την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Εάν έχετε εξουσιοδοτήσει ένα τρίτο μέρος να υποβάλει αίτημα εκ μέρους σας, θα του ζητήσουμε να αποδείξει ότι έχει την άδειά σας να ενεργήσει για αυτό το σκοπό.

Σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να απευθύνεστε στην αρμόδια Αρχή για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ, www.dpa.gr) ή/και να ασκείτε δικαστική προσφυγή. Κάθε αίτημα που υποβάλλεται θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης και να παρέχονται οι απαιτούμενες πληροφορίες (π.χ. τα δεδομένα που χρειάζονται διόρθωση), όπως περιγράφονται στους όρους χρήσης της εκάστοτε υπηρεσίας. H URBANGREEN μπορεί να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας.

 

13. Ανήλικοι Χρήστες

            Οι ανήλικοι επισκέπτες έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες μας μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους. Σε περίπτωση υποβολής προσωπικών στοιχείων από ανηλίκους, η UrbanGreen θα διαγράφει όλες τις σχετικές πληροφορίες αμέσως μόλις λάβει γνώση ή διαπιστώσει αυτό καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

14. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Η νομοθεσία που εφαρμόζεται για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και ο Ν. 4624/2019, ο οποίος ενσωματώνει την Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 27ης Απριλίου 2016, και εν γένει το εκάστοτε ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία μας μπορεί να μεταβιβάσει να προσωπικά σας δεδομένα σε χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ισχυεί Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο όταν αυτές εφαρμόζουν κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων οι οποίοι κρίνονται ως επαρκείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην περίπτωση που η URBANGREEN, για την εξυπηρέτηση των σκοπών επεξεργασίας, μεταβιβάσει τα δεδομένα σας σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εταιρεία μας δεσμεύεται ότι έχει λάβει της απαραίτητες διασφαλίσεις για την προστασία των δεδομένων σας.

Σας ενημερώνουμε ακόμη ότι η προστασία των προσωπικών σας Δεδομένων θεμελιώνεται και στο 8 παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως επίσης και στο άρθρο 16 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Οιαδήποτε διαφορά προκύψει από ή σχετικά με την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας μπορεί να επιλυθεί και με διαμεσολάβηση σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαμεσολάβησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ). Σε περίπτωση που η διαφορά ή μέρος αυτής δεν επιλυθεί μέσω διαμεσολάβησης, η διαφορά ή το μη επιλυθέν τμήμα της επιλύεται αποκλειστικά, τελεσίδικα και αμετάκλητα από διαιτητικό δικαστήριο, που ορίζεται και διεξάγει τη διαιτησία σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαιτησίας ΕΟΔΙΔ.


15. Πού μπορείτε να προσφύγετε αν παραβιάσουμε το ισχύον δίκαιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας;

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει το ισχύον εθνικό και κανονιστικό δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Ταχυδρομική δ/νση: Κηφισίας 1-3, ΤΚ 115 23, Αθήνα, τηλ.: 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail): contact@dpa.gr


16. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας. Η παρούσα πολιτική απορρήτου τροποποιήθηκε για τελευταία φορά στις  16 Φεβρουαρίου 2024.