σύστημα ανάπτυξης δέντρων

Τοποθέτηση Συστήματος Υποδομής Ανάπτυξης Δέντρου

Που: Δήμος Λάρισας, πάρκο Πρωτομαγιάς

Η Λύση μας: Αυτή η καινοτόμα παρέμβαση διασφαλίζει την υγιή ανάπτυξη των δέντρων, για να προσφέρουν πιο γρήγορα τα οφέλη τους προς τους κατοίκους της πόλης, όπως την μείωση της θερμικής νησίδας, την απορρόφηση του CO2και άλλων μικροσωματιδίων και τη συγκράτηση των όμβριων υδάτων. Επιπλέον, εξασφαλίζει τη σωστή ανάπτυξη των ριζών, αυξάνοντας τη σταθερότητα των δέντρων, ενώ ταυτόχρονα διατηρείται η ακεραιότητα του περιβάλλοντος χώρου χωρίς φθορές. Ένα βήμα προς ένα πιο πράσινο και βιώσιμο μέλλον για τη Λάρισα.