Επιγεμιζόμενη Υπόβαση Επιφανειών (TTE)

Επίστρωση επιφανειών κυκλοφορίας και ελεύθερων επιφανειών από Τυποποιημένη Επιγεμιζόμενη Υπόβαση, με αντοχή φορτίων έως 40 τόνους.

Η Επιγεμιζόμενη Υπόβαση Επιφανειών είναι ένας καινοτόμος και οικολογικός τρόπος οδοστρωσίας που θέτει νέα πρότυπα για επιφάνειες κυκλοφορίας, φιλικές προς το περιβάλλον.

Αποτελεί την ιδανική Βιοκλιματική Λύση καθώς επιτυγχάνεται η ορθή διαχείριση του νερού, η ενίσχυση του πρασίνου, η βέλτιστη διαχείριση φυσικών πόρων και επηρεάζεται θετικά το μικρο-κλίμα της περιοχής.

Share

  Η Επιγεμιζόμενη Υπόβαση Επιφανειών αποτελείται από τεμάχια πλέγματος 100% ανακυκλώσιμου πλαστικού, δημιουργώντας μια ισχυρή, υδατοπερατή επιφάνεια, με τη βέλτιστη κατανομή των επιφανειακών φορτίων και βασίζεται στις Σύγχρονες Αρχές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού των Πόλεων.

  Ο σχεδιασμός

  Κάθε τεμάχιο – πλέγμα μπορεί να πληρωθεί με χλοοτάπητα, κυβόλιθους, βοτσαλάκι ή και συνδυασμό των προηγούμενων, για μοναδικά αισθητικά αποτελέσματα και ανάλογα τις εκάστοτε ανάγκες του μέρους που πρόκειται να τοποθετηθεί.

  Πώς λειτουργεί;

  Η βασική αρχή  της Επιγεμιζόμενης Υπόβασης Επιφανειών απαντά στη βέλτιστη κατανομή του επιφανειακού φορτίου, μειώνοντας το πάχος της απαιτούμενης υπόβασης κατά 50%.
  Επομένως, πέρα του οικονομικού οφέλους, μειώνονται δραστικά και οι φυσικοί πόροι που απαιτούνται σε σύγκριση με τις συμβατικές μεθόδους οδοστρωσίας.

  Ποια τα πλεονεκτήματα έναντι των συμβατικών λύσεων οδοστρωσίας;

  Ο χρόνος κατασκευής, και ως εκ τούτου, ο χρόνος παράδοσης του έργου μειώνεται, καθώς μειώνεται και το πάχος υπόβασης για την τοποθέτηση.
  Ταυτόχρονα, δεν χρειάζεται επιπρόσθετο σύστημα αποστράγγισης, καθώς κύριο χαρακτηριστικό της Επιγεμιζόμενης Υπόβασης Επιφανειών είναι η υδατοπερατότητά της.
  Επιτυγχάνεται η μείωση ρύπων CO2 και η προστασία φυσικών πόρων, όπως και η προστασία του φυσικού υπεδάφους και η διατήρηση της βιοποικιλότητάς του.

  Γιατί είναι η ιδανική Βιοκλιματική Λύση;

  Γιατί με την Επιγεμιζόμενη Υπόβαση Επιφανειών επιτυγχάνονται:

  • Η διαχείριση νερού. Η διαπερατότητα έχει εξαιρετικά θετική επίδραση στον κύκλο του νερού. Το νερό διεισδύει σταδιακά σε βαθύτερα στρώματα του υπεδάφους, φιλτράροντας την ποιότητά του & προστατεύοντας τον υδροφόρο ορίζοντα.
  • Η ενίσχυση του πρασίνου. Η πλήρωση του πλέγματος με χλοοτάπητα, δημιουργεί «πράσινες» επιφάνειες σε σημεία όπου σε άλλη περίπτωση μπορεί να μην ήταν εφικτό, π.χ. χώροι logistics, πεζοδρόμια, πλατείες. Εκτός από την προστασία του χλοοτάπητα με την εδραίωση του ριζικού συστήματος, ενισχύεται η ανάπτυξη και υπόλοιπων μορφών πρασίνου, όπως δέντρα, λόγω της υδατοπερατής και ασυμπίεστης φύσης της επιφάνειας.
  • Το μικρο – κλίμα της περιοχής επηρεάζεται θετικά. Η αποθήκευση του νερού και η προκύπτουσα εξάτμιση του νερού λειτουργούν αποτελεσματικά κατά του φαινομένου της Αστικής Θερμικής Νησίδας. Η μέση θερμοκρασία μειώνεται δραστικά.
  • Η διαχείριση φυσικών πόρων επιτυγχάνεται σε μέγιστο βαθμό. Τα αδρανή υλικά που απαιτούνται μειώνονται δραστικά. Το ίδιο το προϊόν λόγω της μεθόδου κατασκευής του παράγει μηδενικό αποτύπωμα CO2 , προάγοντας τις Αρχές της Κυκλικής Οικονομίας.

  Ανάλογα με τον χώρο που πρόκειται να τοποθετηθεί η Επιγεμιζόμενη Υπόβαση Επιφανειών, κατασκευάζεται το κατάλληλο σύστημα για τη μέγιστη απόδοση & βιωσιμότητα, με αντίστοιχα πεδία εφαρμογής:

  • Για περιστασιακή κυκλοφορία έως 3,5 τόνους
   Πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, ιδιωτικοί χώροι διέλευσης και στάθμευσης
  • Για οχήματα & περιστασιακή κυκλοφορία έως 10 τόνους
   Δημόσιοι χώροι στάθμευσης, δρόμοι έκτακτης πρόσβασης, αγροτικοί δρόμοι
  • Για φορτία έως 40 τόνους
   Οικιακοί δρόμοι, χώροι στάθμευσης βαρέων οχημάτων, χώροι φόρτωσης – εκφόρτωσης

  Κάθε τεμάχιο – πλέγμα Επιγεμιζόμενης Υπόβασης Επιφανειών (TTE) χαρακτηρίζεται από τα εξής:

  • 100% ανακυκλωμένο πλαστικό
  • 40x80x6 cm
  • 7kg / τεμάχιο
  • Μοναδικό σύστημα συνένωσης