Μεμβράνη Περιορισμού Ριζών

Γεωμεμβράνη Περιορισμού Ριζών για προστασία δομικών στοιχείων και δικτύων.

Η μεμβράνη περιορισμού ριζών προστατεύουν καλωδιώσεις και υπόγειες σωληνώσεις από την ακανόνιστη ανάπτυξη ριζών.

Share

  Η μεμβράνη περιορισμού ριζών προστατεύει καλωδιώσεις και υπόγειες σωληνώσεις από την ακανόνιστη ανάπτυξη ριζών.

  Η μεμβράνη περιορισμού έχουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και τοποθετήσεων, όπως:

  • Παρεμπόδιση εισχώρησης ριζών στα δίκτυα σωληνώσεων
  • Προστασία θεμελιώσεων
  • Έλεγχος ανάπτυξης μπαμπού και άλλων φυτών άναρχης ανάπτυξης
  • Χρήση σε ιδιαίτερες κατασκευές νερού όπως, λίμνες, σιντριβάνια, κανάλια