Πετάσματα Καθοδήγησης Ριζών

Τί κάνουν τα πετάσματα καθοδήγησης ριζών;
Τα Πετάσματα Καθοδήγησης Ριζών, κατευθύνουν τις ρίζες των δέντρων σε μεγαλύτερο βάθος, αποκόβοντας την οριζόντια ανάπτυξη τους.

Γιατί είναι εξαιρετικής σημασίας η χρήση πετασμάτων καθοδήγησης ριζών;
Συχνά παρατηρούνται εικόνες ανασυκωμένων πλακών πεζοδρομίων, ρωγμές οδοστρωμάτων, αστάθειες σε δένδρα, καταστάσεις που ωφείλονται, κυρίως, στη μη ορθή ανάπτυξη του ριζικού συστήματος των δένδρων.

Share

  Η χρήση πετασμάτων καθοδήγησης ριζών αποτρέπει την καταστροφή και παραμόρφωση των πλακοστρώσεων και πεζοδρομίων, γεγονός που ταλανίζει συχνά τους υπεύθυνους για τον δημόσιο χώρο. Ταυτόχρονα, βοηθά στην σωστή ανάπτυξη του ριζικού συστήματος, ώστε τα δέντρα να μεγαλώσουν όπως στο φυσικό τους περιβάλλον.

  Τα Πετάσματα Καθοδήγησης μπορούν να τοποθετηθούν σε απόσταση μικρότερη των 2 μέτρων από το δέντρο.
  Χρησιμοποιούνται σε φυτεύσεις νεαρών δέντρων αλλά και σε υφιστάμενες φυτεύσεις (*υπό συγκεκριμένες προυποθέσεις και με εξειδικευμένη καθοδήγηση).

  Διαστάσεις
  Υψος: 30 έως 120 εκ.
  Πλάτος : 60 εκ. έως 75 εκ.
  Πάχος : 2,03 χιλ.

  Κατασκευασμένο από 100% ανακυκλώσιμο, επανεξεργάσιμο πολυπροπυλένιο (PP), ενισχυμένο με υλικό προστασίας από την υπέρυθρη ακτινοβολία UV και αντοχή στην έκθεση σε χημικά στοιχεία.