Σύστημα Υποδομής Ανάπτυξης Δέντρων (ΣΥΑΔ)

Σύστημα Υποδομής Ανάπτυξης Δέντρων

Το Σύστημα Υποδομής Ανάπτυξης Δέντρων είναι η λύση για την ορθή ανάπτυξη της ρίζας των δέντρων στο ασφυκτικό αστικό περιβάλλον. Προστατεύει το έδαφος από συμπιέσεις και προσφέρει στη ρίζα τον χώρο που χρειάζεται για να αναπτυχθεί.

Share

    Αρκετά συχνά παρατηρείται τα αστικά δέντρα να ασφυκτιούν, λόγω του περιορισμένου χώρου ανάπτυξης, μη έχοντας επαρκή νερό και αέρα, εμποδιζόμενα από τα επιφανειακά φορτία που συμπιέζουν τη δομή του υπεδάφους με αποτέλεσμα αν ανασηκώνονται, για παράδειγμα, τα πλακάκια στα πεζοδρόμια.

    Το Σύστημα Υποδομής Ανάπτυξης Δέντρων είναι η λύση για την ορθή ανάπτυξη της ρίζας των δέντρων στο ασφυκτικό αστικό περιβάλλον. Προστατεύει το έδαφος από συμπιέσεις και προσφέρει στη ρίζα τον χώρο που χρειάζεται για να αναπτυχθεί.

    Με την εγκατάστασή του, το ριζικό σύστημα των δέντρων αναπτύσσεται ανεμπόδιστα και φυσιολογικά στο υπέδαφος. Παράλληλα, αποθηκεύουν ποσότητες ομβρίων υδάτων, που αρδεύουν τα δέντρα και συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη διαχείρισή τους

    Ταυτόχρονα, δεν παραμορφώνονται οι επιφανειακές οικοδομικές υποδομές, επιτρέποντας την εφαρμογή τους σε: πάρκα, πλατείες, χώρους στάθμευσης, πλακόστρωτα & πεζοδρόμια, υπόγειους χώρους στάθμευσης, ποδηλατοδρόμους, νησίδες ή άλλες δομές κυκλοφορίας.